Barnum - naar homepageBarnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel. Naar de website van de scholengroep Sint-Michiel.

Leerlingenbegeleiding in Barnum: wie zijn wij?

Leerlingenbegeleiding in Barnum: wie zijn wij?
Van links naar rechts: Mirjam Thoen, Dieter Scheirlinck en Liesbeth Colpaert (niet op de foto: Bart Fiems)

We hebben een goede samenwerking met het CLB. Onze CLB-medewerkers zijn Mieke Cappon en Tiffany Boussauw. Voor meer info: www.clbroeselare.be.

Daarnaast bestaat er ook ondersteuning voor leerlingen en hun leraren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Dit gebeurt vanuit netwerk Zuid (www.netwerkzuid.be). Ook in Barnum worden er soms leerlingen extra begeleid vanuit netwerk Zuid.

STOKERIJSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE - TEL. 051 21 05 02
Barnum behoort tot de scholengroep Sint-Michiel.