BYOD in 1 en 3 vanaf 1 september 2021

Op 1 september 2021 starten we in Barnum met het ‘BYOD’-project voor de leerlingen van het eerste en derde jaar.

‘BYOD’ staat voor ‘Bring Your Own Device’ en zorgt ervoor dat alle leerlingen een pendevice (laptop met bijkomende mogelijkheden) in bruikleen krijgen.

Deze pendevice zal tijdens de lessen nog meer en betere mogelijkheden bieden om in dit digitale tijdperk op een gevarieerde manier met de leerlingen aan de slag te gaan.

Onze leerlingen zullen daardoor allemaal met hetzelfde toestel werken. Ouders of leerlingen van de betrokken jaren hoeven daarom op dit moment niet zelf te investeren in een laptop.

In de loop van de volgende schooljaren wordt deze werkwijze uitgebreid naar de andere leerjaren.

 

Onze leerlingen en ouders ontvangen meer info voor het nieuwe schooljaar aanvangt.