BYOD in Barnum

Met de steun van ‘Digisprong’, het ICT-programma van de Vlaamse Overheid, investeerden we in de digitalisering van ons onderwijs.

 • ‘BYOD’ staat voor ‘Bring Your Own Device’ en zorgt ervoor dat alle leerlingen een pendevice (HP laptop met roteerbaar touchscreen en stylus) in bruikleen krijgen.
 • Er is een gebruiksvergoeding van 85,5 EUR per jaar en een waarborg van 75 EUR.
 • Je mag het toestel gebruiken zolang je op onze school ingeschreven bent.
 • In het eerste jaar hebben alle leerlingen 1 uur ICT waar ze op weg geholpen worden met hun pen device.
 • De pen device zal meer en betere mogelijkheden bieden om in dit digitale tijdperk op een gevarieerde manier met de leerlingen aan de slag te gaan:
  • ICT meer en beter integreren in verschillende vakken
  • extra (digitale) oefeningen
  • projectmatig werken
  • leerlingen meer uitdagen of nog beter ondersteunen.
 • Papieren cursussen zullen niet verdwijnen.

Onze leerlingen werken allemaal met hetzelfde toestel. Ouders of leerlingen hoeven dus niet zelf een laptop aan te kopen.

Het toestel kan zowel op school (ook in de studie) als thuis gebruikt worden, tijdens schooldagen en vakantieperiodes.

Voor kleine softwareproblemen of technische problemen kan je terecht op het secretariaat.

Leerlingen of leerkrachten die problemen hebben met hun pendevice tijdens schoolvakanties kunnen rechtstreeks bij Signpost terecht.