CULTUUR IN BARNUM

Binnen onze school is er een actieve werkgroep "Cultuur" die zorgt voor verschillende culturele activiteiten voor de leerlingen. Zowel film als theater komen tijdens de lesuren aan bod, op school of op verplaatsing.

Deze voorstellingen sluiten aan bij de leerplannen en worden ook tijdens de lessen besproken, bijvoorbeeld in esthetica, Engels, geschiedenis, godsdienst, Nederlands... We proberen ook de link te maken met het jaarthema van de eerstes, tweedes, derdes en vierdes.

  • jaarthema eerstes: Kennismaking
  • jaarthema tweedes: Kies kleur tegen pesten
  • jaarthema derdes: Middelengebruik
  • jaarthema vierdes: Oe ist?