Wat zijn de taken van de ouderraad?

  • informeren & communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking met alle ouders
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
  • de school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.
  • adviseren: inspraak van ouders in goede banen leiden o.a. door de schoolraad te adviseren

Contact

ouderraad.barnum@sint-michiel.be