Internationalisering roll up

Barnum International

Door de globalisering moeten leerlingen internationaal competent het secundair onderwijs verlaten. Hoe bereiken we dat in Barnum?

Dankzij een gevarieerd aanbod aan internationaliseringsprojecten doen we onze leerlingen steeds meer over eigen grenzen kijken.

We ontplooien initiatieven waarmee de leerlingen een kijkje kunnen nemen bij ...

  • een klas in Senegal (Frans schrijfproject 1ste jaar)
  • een klas in Wallonië (uitwisselingsdag FR/NE 2de jaar)
  • de werking van het Europees parlement samen met buitenlandse scholen (MEP-project - Model European Parliament – 3de en 4de jaar)
  • een school in Duitsland (uitwisselingsproject DU/EN 5de en 6de jaar)
  • een dorp en school in Senegal (inleefreis 6de jaar)

We organiseren buitenlandse studiereizen naar ...

  • Lille (4de jaar)
  • Londen/Parijs (5de jaar)
  • Griekenland (5de jaar)
  • Berlijn en Auschwitz (6de jaar)

Onze leerkrachten gaan internationaal met de KA1 van Erasmus+ om na te scholen, in samenwerking met VISO.