MONDIAAL IN BARNUM

ALGEMEEN

De werkgroep mondiaal bestaat sinds 2 oktober 1992 en brengt leerkrachten en leerlingen samen rond gevarieerde thema's zoals mensenrechten, Noord-Zuid-tegenstellingen, racisme, vierde wereld enz. Mondiaal probeert deze thema's door heel wat activiteiten concreet te maken op onze school. De werkgroep organiseert om de drie jaar een mondiale dag voor de hele school, telkens met een apart programma voor de verschillende jaargroepen. Er is echter ook op regelmatige basis informatie en actie, met de bedoeling niet alleen een problematiek toe te lichten, maar ook om de rijkdom te tonen van een wereld die bij wijze van spreken ons dorp is geworden.

CONCREET

Elk jaar pikt mondiaal in op lopende solidariteitsacties zoals 11-11-11, Rikolto (verkoop groeipotloden), Damiaanactie (verkoop stiftjes) en de Amnesty Schrijf-ze-Vrijdagen.

Leerlingen en leerkrachten die een inleefreis deden, vertellen met vuur over projecten in Senegal.

Onze leerlingen zijn de organisatoren van een Oxfam-winkeltje op school. Op deze manier steunen ze de eerlijke wereldhandel. Een aantal zesdejaars begeleiden het huiswerkklasje van Elim, het Steunpunt voor Vluchtelingen in Roeselare.

In de afgelopen jaren verkenden Barnummers Roeselare met aandacht voor wie kansarm is, trokken ze naar de joodse en Turkse wijk in Antwerpen en wandelden ze in het Afrikaanse Matonge in Brussel. Ze leerden Braziliaans dansen, Latijns-Amerikaans koken en dronken Marokkaanse thee. Ze werden stil bij een getuigenis van een aids-patiënt en een overlevende van Auschwitz.