Barnum & Bailey

In 1901 trok het Amerikaanse circus Barnum & Bailey door Europa om ook in Roeselare halt te houden.

De tenten stonden in de wijk waar onze school nu staat.

Vandaar de naam Barnum.

In dit ‘Quartier Barnum’ kocht de congregatie der Grauwe Zusters Franciscanessen in 1910 een stuk grond.

In 1913 reeds verrezen er het kloostergebouw en een kleuter- en lagere school, Het Heilig Herte met drie kleuterklassen en vier leerjaren.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de school in 1917 ontruimd.

In 1918 richtte het ‘Hooge Bestuur van het Rood Kruis van Amerika’ op de grond van de zusters 13 barakken op.

Hier werden 180 tot 200 kinderen uit de ‘verwoeste gebieden’ opgevangen.

Internaat

In 1922 opende op de terreinen van de zusters het jongenspensionaat Sint-Jan Berchmans de deuren, naast het Heilig Herte.

In de zomer van 1935 spoorde Monseigneur Lamiroy, bisschop van Brugge, de Grauwe Zusters aan de eerste katholieke humaniora voor meisjes in Roeselare te openen, met internaat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de oorspronkelijke schoolgebouwen en de oude speelplaats vrijgemaakt voor de patiënten van het Stedelijk Ziekenhuis. De klassen moesten hierdoor verhuizen naar de fabrieksgebouwen in de buurt.

In 1943 konden de leerlingen terug naar hun school. Enkel bij bomalarm moesten de kinderen soms vluchten in de kelder.

 

Meisjes en jongens

In het jaar 1996 werd het onderwijs verplicht gemengd.

Zo sijpelden langzaam maar zeker weer jongens binnen in Barnum.

Sinds 2019 is het internaat er ook voor jongens.

Op 1 september 2020 startten 45 jongens in ons eerste jaar.

De laatste jaren is het aantal jongens duidelijk gestegen in Barnum.

 

Samenwerking met VISO

In 2019 beslisten Barnum en VISO om samen te werken en zo het aanbod voor de leerlingen uitgebreider te maken.

Daarmee grijpen we terug naar onze rijke gedeelde geschiedenis onder de Grauwe Zusters.

De komende jaren geven we die samenwerking langzaam maar zeker verder vorm, nu al komen een aantal leerlingen van VISO les volgen in de lokalen van Barnum.

Met een nieuw schoolgebouw op ‘Ter Berken’ (vlakbij Barnum) wordt de site na 2025 voor de twee scholen uitgebreid en gemoderniseerd.