Barnum is geworteld in een traditie waarin stijl hoog in het vaandel staat. Daarom streven we naar een uiterlijke, innerlijke en onderlinge voornaamheid, een tijdloze klasse die zich laat voelen in voorkomen, woord en daad. De ziel van de school wordt mede gedragen door het katholieke geloof en vindt in het bijzonder inspiratie in de figuur van Franciscus. Dit christelijke denkkader is het fundament en uitgangspunt voor de innige dialoog die we willen aangaan met de diversiteit aan culturen en overtuigingen in onze hedendaagse maatschappij.

Barnum wil vooruit, met een open, maar kritische blik op de toekomst. We volgen veranderingen in het onderwijslandschap en integreren nieuwe didactische technieken en media in onze onderwijspraktijk. De school wil innovatie omarmen en zien als een opportuniteit. Bij dit alles bewaken we bedachtzaam de kwaliteit van ons lesgeven en toetsen we nauwgezet het niveau van ons onderwijs af. Een leerling van Barnum geniet een brede vorming met diepgang en is klaar voor een waaier aan studies in het hoger onderwijs.

In Barnum staat een team van leraren en opvoeders klaar om leerlingen te begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Met zorgzame toewijding willen we jongeren bijstaan tijdens het proces van hun intellectuele ontwikkeling, maar er ook met oprechte interesse, empathie en steun voor hen zijn op hun weg naar volwassenheid. Vanuit deze pedagogische opdracht hopen we dat ook leerlingen mogen groeien in eenzelfde fijnzinnige zorgzaamheid voor de ander, voor hun medeleerlingen en voor het milieu.

Barnum streeft naar een uitgebalanceerde relatie tussen leerling en personeelslid: leerkrachten en opvoeders willen een voorbeeld zijn van meesterschap en moreel handelen, met autoriteit maar niet autoritair. Het vertrouwen en de waardering die hier uit voortkomen kunnen de basis worden voor een duurzaam intellectueel en emotioneel groeien van de leerling. De bereidheid om respectvol naar anderen te luisteren beschouwen we als een hoeksteen voor de constructieve deelname aan het schoolse en maatschappelijke leven.

Barnum wil een school zijn met een gezicht en met karakter, getypeerd door een uitgesproken accent op kwalitatief onderwijs, bruisende activiteiten en een intense begeleiding. We stellen ons ten dienste van de vorming van jonge mensen die reflecteren over hun identiteit en hun plaats in de samenleving, jongeren met een evenwichtige persoonlijkheid en met wilskracht bij tegenslag. Barnum wil, kortom, leerlingen mee vormen die zelfbewust en weerbaar in de wereld staan, met visie en veerkracht voor de maatschappij van morgen.